Conexión Beariz 400 kV eixe sur

A exposición pública o proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) (expediente IN408A 2020/176) PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 24 de AGOSTO. Publicación DOGA 13/07/2022: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0016_gl.pdf Para descargar toda a documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0154.html En este enlace están os seguintes documentos: Proxecto de Execución … Segue lendo Conexión Beariz 400 kV eixe sur