Conexión Beariz 400 kV eixe sur

0
552

A exposición pública o proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) (expediente IN408A 2020/176)

PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 24 de AGOSTO.

Publicación DOGA 13/07/2022: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0016_gl.pdf

Para descargar toda a documentación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0154.html

En este enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto de Execución (291 pax)
  • Relación de Bens e Dereitos Afectados ( pax)
  • Proxecto sectorial (936 pax)
  • Estudo de Impacto Ambiental (495 pax)