En EXPOSICIÓN PÚBLICA a liña de Alta Tensión P.E. Dos Cotos-SE Pontesampaio

0
428

A exposición pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos-SE Pontesampaio, situada nos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/122).

Solicitante: Tiraventos, S.L.V Monte Festeiros, S.L.

Alcance:

– Liña eléctrica de alta tensión a 66 kV, que sae de xeito subterráneo da subestación do parque eólico Dos Cotos, convértese a aérea percorrendo un tramo intermedio de case 14 km, e remata novamente de xeito subterráneo no tramo final ata alcanzar a subestación eléctrica de Pontesampio.

Concellos afectados: Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra (Pontevedra).

Obxecto: evacuación da enerxía xerada polo parque eólico Dos Cotos.

PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 6 de Outubro .

Publicación DOGA 25/08/2023: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230825/AnuncioG0692-020823-0004_gl.pdf

Para descargar toda a documentación:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0313.html

En este enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto técnico (1186 páxinas)
  • Estudo de Impacto Ambiental (1243 páxinas)
  • Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (1662 páxinas)
  • Relación de Bens e dereitos Afectados (25)
  • DOG (25 páxinas)