DOCUMENTO DE INICIO AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO “AFRENDE”

0
2236

Concellos afectados A ESTRADA, SILLEDA e FORCAREI

PARROQUIAS AFECTADAS

A Estrada (Liripio, Rivela, Vinseiro, Pardemarín, Olives e Curantes)
Forcarei (Quintillán e Meavía)
Silleda (Moalde e Escuadro)

As principais características do Proxecto do P.E. Afrende son:

 • Nún de Aeroxeneradores: 9 (1 de 5.6 MW, 180 m e 8 de 6 MW, 200m de altura)
 • Potencia nominal: 5,6/6 MW
 • Potencia total do parque: 53,6 MW
 • Producción neta: 154.500 MW/h
 • Horas equivalentes: 2.882 h
 • Evacuación Liña de Alta Tensión 132 kv
  • LAT AFrende-Outeiro Grande
  • LAT Outeiro Grande- Monte Festeiros
  • LAT Monte Festeiros- SET Silleda
 • Superficie da poligonal: 1.271,41 Ha
 • Promotor: Volantis Renovables S.L.U. empresa del grupo Tasga Renovables

No seguinte link podes ver a posición que ocupa o parque na TERRA DE MONTES: