En Exposición Pública P.E. LAXABRANCA

0
417

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 2 de Setembro o PARQUE EÓLICO LAXABRANCA, emprazado nos concellos da Lama, Avión e Beariz (expediente IN408A/2020/016).

  • Empresa promotora: Laxabranca, S.L.
  • Potencia que se vai instalar: 18 MW.
  • Número de aeroxeradores: 3 × 6 MW de potencia nominal unitaria e 180 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 55.422 MWh/ano.

Documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0198.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto técnico do parque eólico (630 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (240 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1427 páxinas)
  • Anuncio (4 páxinas)