En EXPOSICIÓN PÚBLICA as liñas de Alta Tensión P.E. Outeiro Grande – P.E. Monte Festeiros – Carboeiro

A exposición pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico), do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Outeiro Grande e Monte Festeiros, emprazado nos concello de Silleda, A Estrada e Forcarei … Segue lendo En EXPOSICIÓN PÚBLICA as liñas de Alta Tensión P.E. Outeiro Grande – P.E. Monte Festeiros – Carboeiro