En EXPOSICIÓN PÚBLICA CONEXIÓN BEARIZ 400kV

A exposición pública o proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175). PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 21 de XUÑO. Publicación DOGA 06/05/2022: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0016_gl.pdf Para descargar toda a documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0154.html En este enlace están os seguintes documentos: … Segue lendo En EXPOSICIÓN PÚBLICA CONEXIÓN BEARIZ 400kV