En EXPOSICIÓN PÚBLICA CONEXIÓN BEARIZ 400kV

0
436

A exposición pública o proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 21 de XUÑO.

Publicación DOGA 06/05/2022: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0016_gl.pdf

Para descargar toda a documentación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0154.html

En este enlace están os seguintes documentos:

  • Estudo de Impacto Ambiental (512 pax)
  • Proxecto de Execución (1.179 pax)
  • Relación de Bens e Dereitos Afectados (28 pax)
  • Proxecto sectorial (225 pax)

Esta é a terceira vez que está en Exposición Pública