Instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-Eixe Leste

No documento seguinte, recóllense as instalacións de conexión requeridas para a evacuación de enerxía eléctrica xerada nos parques eólicos do listado, todos eles en trámite de autorización administrativa ante a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais e o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. PARQUE EÓLICO POTENCIAINSTALADA(MW) SOCIEDADE TITULAR SERRA … Segue lendo Instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-Eixe Leste