Instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-Eixe Leste

0
684

No documento seguinte, recóllense as instalacións de conexión requeridas para a evacuación de enerxía eléctrica xerada nos parques eólicos do listado, todos eles en trámite de autorización administrativa ante a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais e o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

PARQUE EÓLICO POTENCIA
INSTALADA
(MW)
SOCIEDADE TITULAR
SERRA DO FARO 35,40 SERA DO FARO S.L.U.
SERRA DO FARO AMPLIACIÓN II 33,60 PENA DA COSTA EÓLICA S.L.U.
COTO FRÍO 39,60 COTO FRÍO S.L.U.
COTO DA MINA 16,72 COTO DA MINA S.A.U.
PICO SECO 29,70 AEROGENERACIÓN GALICIA S.L.U.
VALDEPEREIRA 26,40 AEROGENERACIÓN GALICIA S.L.U.
SUÍDO I 39,90 DESARROLLOS RENOVABLES DEL NORTE S.L.U.
A ESTIVADA 24,00 NATURGY RENOVABLES S.L.U.
AS VIDES 16,00 NATURGY RENOVABLES S.L.U.
CAMPOS VELLOS 30,00 GREENALIA WIND POWERD CAMPOS VELLOS S.L.U.
MARCOFÁN 25,20 MARCOFÁN EÓLICA S.L.U.
PENA DA LEBRE 14,00 MARCOFÁN EÓLICA S.L.U.
PUZA 48,00 ALTO DE PUZA S.L.U.
EDREIRA I 24,00 PUENTENGASA SAN ROQUE I S.L.U.
COTO DAS AIRAS 44,00 COTO DAS AIRAS S.L.U.
LAXABRANCA 26,60 LAXABRANCA S.L.U.
UXO 21,00 NATURGY RENOVABLES S.L.U.
MONTE PEÓN 12,60 NATURGY RENOVABLES S.L.U.
AS PENIZAS 33,60 GREENALIA WIND POWER S.L.U.
AS PENIZAS AMPLIACIÓN 10,00 GREENALIA WIND POWER S.L.U.
PEDRA LONGA 16,80 PEDRA LONGA EÓLICA S.L.U.
CABANELAS 18,00 SISTEMAS ENERGÉTICOS CABANELAS S.A.U.
TRAMONTANA 72,80 GREENALIA WIND POWER TRAMONTANA S.L.U.
SIROCO 61,60 GREENALIA WIND POWER SIROCO S.L.U.
COTO DO CARBALLAL 28,00 ADELANTA CORPORACIÓN S.A.
INSTALACIONES DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
BEARIZ 400 KV – EJE ESTE

Descarga o Documentos relacionado:

Documentación Descargar