En Exposición Pública P.E. CABANELAS

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 10 de Outubro o PARQUE EÓLICO CABANELAS, emprazado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (expediente IN661A 2010/2-4). Empresa promotora: Greenalia Wind Power Cabanelas, S.L.U. Potencia que se vai instalar: 18 MW. Número de aeroxeradores: 4 × 4,5 MW de potencia nominal unitaria … Segue lendo En Exposición Pública P.E. CABANELAS