En Exposición Pública P.E. CABANELAS

0
503

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 10 de Outubro o PARQUE EÓLICO CABANELAS, emprazado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (expediente IN661A 2010/2-4).

  • Empresa promotora: Greenalia Wind Power Cabanelas, S.L.U.
  • Potencia que se vai instalar: 18 MW.
  • Número de aeroxeradores: 4 × 4,5 MW de potencia nominal unitaria e 162,5 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 61.547.

Documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0198.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto execución do parque eólico (812 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (243 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1194 páxinas)
  • Anuncio (13 páxinas)
  • Relación de bens e dereitos afectados RBFDA (29 páxinas)