En Exposición Pública P.E. PEDRA LONGA

0
658

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 17 de Agosto o PARQUE EÓLICO PEDRA LONGA, emprazado nos concellos de A Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (expediente IN408A 2019/32).

  • Empresa promotora: Pedra Longa Eólica, S.L
  • Potencia que se vai instalar: 16,8 MW.
  • Número de aeroxeradores: 3 × 5,6 MW de potencia nominal unitaria e 180 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 51.139 MWh/ano.

Documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0187.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto técnico do parque eólico (586 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (195 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1.260 páxinas)
  • Anuncio (4 páxinas)