En Exposición Pública P.E. TARGOS

0
406

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 1 de Xuño o PARQUE EÓLICO TARGOS, emprazado nos concellos da Estrada e Silleda (expediente IN408A 2020/113).

  • Empresa promotora: Naturgy Renovables, S.L.U.
  • Potencia que se vai instalar: 30 MW.
  • Número de aeroxeradores: 6 × 5 MW de potencia nominal unitaria e 205 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 95.252 MWh/ano

Documentación: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0293.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto execución do parque eólico (2033 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (295 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1627 páxinas)
  • Anuncio (5 páxinas)