Novamente en EXPOSICIÓN PÚBLICA O P.E. MONTE FESTEIROS

0
692

ACTUALIZADO 7 DE ABRIL DE 2022

A información pública e en prazo de ALEGACIÓNS ata o 24 de MAIO o PARQUE EÓLICO MONTE FESTEIROS, emprazado nos concellos de SILLEDA e FORCAREI (expediente IN661A 2011/2-4) e declarado de interese autonómico pola Xunta de Galicia.

 • Empresa promotora: A.V. Monte Festeiros, S.L.U.
 • Potencia total: 48 MW.
 • 10 aeroxeradores de entre 150 e 200 metros de altura total e entre 3 MW e 5,6 MW de potencia.
 • Liñas eléctricas, pistas, subestación, torres de medición e demais infraestructuras asociadas.
 • Conexión mediante Liña de Alta Tensión do P.E. Outeiro Grande (A Estrada-Forcarei)
 • Punto de evacuación da Liña de Alta Tensión: SET Silleda 400 kv
 • Publicación DOGA: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0015_gl.pdf

Documentación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0153.html

En este enlace están os seguintes documentos:

 • Estudo de Impacto Ambiental
 • Proxecto de Execución
 • Relación de Bens e Dereitos Afectados
 • Proxecto sectorial