A EXPOSICIÓN PÚBLICA P.E. PARAÑO OESTE

1
932

A exposición pública o Parque Eólico PARAÑO OESTE (Forcarei e Beariz), promovido por Eólica Galenova, S.L.U. e declarado proxecto de interese autonómico pola Xunta de Galicia (tramitación de urxencia)

Situación: montes comunais de Lamas, Sixto, Fixo-Pardesoa, Lebozán e Busto, A Bouza, Alvite, Pousada, A Abeleira, Alén.

Potencia total: 49,7 MW.

14 aeroxeradores (3,55 MW e 180 m. altura total)

A Abeleira, Alén e A Ermida a 750, 750 e 810 metros do aeroxerador máis próximo.

PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 27 de OUTUBRO.

Publicación DOGA 5/10/2021: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211005/AnuncioG0596-290921-0003_gl.html?fbclid=IwAR3O699bQTd_CBNVC9Po5SGghSzvHwNBo-8w5b6kRzKYMa7KNH78zpDlLxA

Para descargar toda a documentación:

http://descargas.xunta.es/75218324-95fd-411b-8445-f12b30ffeefc1632475367277

En este enlace están os seguintes documentos:

  • Estudo de Impacto Ambiental (825 pax.)
  • Proxecto de Execución (564 pax.)
  • Relación de Bens e Dereitos Afectados (37 pax.)
  • Proxecto sectorial (188 pax.)

1 COMMENT

Comments are closed.