A realidade dos eólicos. VERDADEIRO OU FALSO.

0
1455

17 proxectos en Terra de Montes. Aeroxeradores (150-200m. altura), pistas, liñas eléctricas de media e alta tensión, gabias, torres de medición, subestacións e centros de control.

O QUE DIN:

 • TRANSPARENCIA NO PROCESO

O QUE OCULTAN:

 • APROVÉITANSE DO DESCOÑECEMENTO
 • AMEAZAN COA EXPROPIACIÓN PARA ASUSTAR E PAGAR O MENOS POSIBLE
 • CLAÚSULAS E LEIS QUE DEIXAN AOS VECIÑOS SEN GARANTÍAS NIN DEREITOS

O QUE DIN:

 • NON GASTAN NIN DANAN A AUGA

O QUE OCULTAN:

 • GRANDES DESMONTES E MOVEMENTOS DE TERRAS, MAQUINARIAS, FORMIGÓNS
 • ROTURA DAS TRAÍDAS, CEGAMENTOS DOS MANANCIAIS, CONTAMINACIÓN DAS AUGAS, CAMBIOS NAS VERTENTES
 • FALTA DE SUMINISTRO DE AUGA DESERTIZACIÓN E INUNDACIÓNS

O QUE DIN:

 • XERAN RIQUEZA

O QUE OCULTAN:

 • PREZOS RIDÍCULOS PARA OS PROPIETARIOS COMPARADOS COS GRANDES BENEFICIOS DAS EMPRESAS
 • CAMBIOS NA CALIFICACIÓN DO SOLO DENTRO DAS POLIGONAIS
 • PERDA DE VALOR DAS VIVENDAS E DAS TERRAS
 • EFECTOS MOI NEGATIVOS PARA O SECTOR AGROGANDEIRO, FORESTAL E TURÍSTICO
 • PROBLEMAS NOS SINAIS DE RADIO, MÓBIL E TELEVISIÓN
 • DESPOBOAMENTO

O QUE DIN:

 • NON AFECTAN Á SAÚDE

O QUE OCULTAN:

 • RUÍDO DAS PAS
 • “EFECTO SOMBRA”
 • CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
 • VÉRTIGO VISUAL
 • LIÑAS DE ALTA TENSIÓN CRUZANDO ZONAS HABITADAS
 • ACCIDENTES: DESPRENDEMENTO DE PEZAS E PLACAS DE XEO, INCENDIOS

O QUE DIN:

 • ENERXÍA LIMPA E RESPETUOSA CO MEDIO

O QUE OCULTAN

 • IMPACTO ENORME NA PAISAXE
 • CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E LUMÍNICA
 • DANOS NO PATRIMONIO
 • DESTRÚE ECOSISTEMAS: MATA AVES, AFECTA ÓS ACUÍFEROS, PERIGO DE INCENDIOS FORESTAIS

O QUE DIN:

 • XERAN TRABALLO

O QUE OCULTAN:

 • FANSE OBRAS (1 ano) O QUE É IGUAL A TRABALLO TEMPORAL
 • TRABALLO REALIZADO POR EMPRESAS FORÁNEAS QUE NON GARANTEN CONTRATAR ÓS VECIÑOS
 • O MANTEMENTO PRECISA MOI POUCO PERSOAL E ESPECIALIZADO
 • DESTRUEN POSTOS DE TRABALLO NOS SECTORES AFECTADOS (AGROGANDEIRO, FORESTAL, TURÍSTICO, ETC,…)

No seguinte link podes descargar o documento elaborado pola Asociación Alarma na Terra de Montes para informar sobre “A REALIDADE DOS EÓLICOS”