Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental y Relación de bienes y derechos afectados.

0
915

Na páxina Ministerio de Facenda e Administracións públicas do Goberno de España – Secretaría de Estado de Administracións Públicas está dispoñible toda a documentación relativa aos seguintes proxectos:

-Parque Eólico Siroco

-Parque Eólico Tramontana y su infraestructura de evacuación

Anteproxecto, Estudio de Impacto Ambiental e Relación de bens e dereitos afectados.

A descarga dende a páxina do Ministerio está dispoñible no seguinte link:

Ir a páxina do Ministerio