DIA P.E. MONTE FESTEIROS

0
569

Descarga o DIA do P.E. Monte Festeiros

No documento anterior, atópase a Declaración de Impacto Ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data de 12 de Xuño de 2013, relativa o proxecto do Parque Eólico Monte Festeiros, nos concellos de Forcarei e Silleda (Pontevedra), promovio por AV MONTEFESTEIROS, S.L.U (CLAVE: 2011/0123).

Moi recomendable a súa lectura posto que hai cuestións que todos os veciños afectados deberiamos de coñecer xa dende o ano 2013… Pero seguimos a día de hoxe con unha opacidade brutal ao respecto.