Documento Inicio P.E.TARGOS

0
874

Concellos afectados A ESTRADA, SILLEDA

As principais características do Proxecto do P.E. Targos son:

  • Nún de Aeroxeneradores: 5 tripala de 170 m de diámetro
  • Potencia nominal: 6 MW
  • Potencia total do parque: 30 MW
  • Producción neta: 91.260 MW/h
  • Horas equivalentes: 3.042 h
  • Superficie da poligonal: 404,97 Ha
  • Promotor: Naturgy Renovables, S.L.U.