En Exposición Pública a Declaración de Utilidade Pública para o P.E. Marcofán

0
316

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 28 de Novembro solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Marcofán, emprazado nos concellos da Irixo, Boborás e Beariz (expediente IN408A 2017/020).

  • Empresa promotora: Marcofán Eólica, S.L
  • Potencia que se vai instalar: 39,2 MW.
  • Número de aeroxeradores: 7 × 5,6 MW de potencia nominal unitaria e 200 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 113.198 MWh/ano