En Exposición Pública P.E. BORREIRO

0
716

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 28 de Novembro o PARQUE EÓLICO BORREIRO, emprazado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (expediente IN408A 2019/63).

  • Empresa promotora: Naturgy Renovables, S.L.U..
  • Potencia que se vai instalar: 20 MW.
  • Número de aeroxeradores: 5 × 4 MW de potencia nominal unitaria e 200 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 71.780 MWh/ano

Documentación: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0235.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto execución do parque eólico (2270 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (333 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1356 páxinas)
  • Anuncio (5 páxinas)