En EXPOSICIÓN PÚBLICA O P.E. OUTEIRO GRANDE

0
942

A exposición pública o Parque Eólico OUTEIRO GRANDE (Forcarei, A Estrada e Silleda , promovido por A.V. Outeiro Rubio, S.L.U e declarado proxecto de interese autonómico pola Xunta de Galicia (tramitación de urxencia)

Potencia total: 18 MW.

5 aeroxeradores (4,20 MW, 3,3 MW e 3 MW e de 150 a 180 m. altura total)

PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS até o 24 de MAIO.

Publicación DOGA 07/04/2022: https://terrademontesenperigo.com/wp-content/uploads/2022/04/AnuncioG0596-160322-0016_gl.pdf

Para descargar toda a documentación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0154.html

En este enlace están os seguintes documentos:

  • Estudo de Impacto Ambiental (700 pax.)
  • Proxecto de Execución (1687 pax.)
  • Relación de Bens e Dereitos Afectados (13 pax.)
  • Proxecto sectorial (218 pax.)