En Exposición Pública P.E. AMPLIACIÓN PENIZAS

0
446

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 3 de Maio o PARQUE EÓLICO AMPLIACIÓN PENIZAS, emprazado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (expediente IN408A 2020/127).

  • Empresa promotora: Greenalia Wind Power As Penizas, S.L.U
  • Potencia que se vai instalar: 10 MW.
  • Número de aeroxeradores: 2 × 5 MW de potencia nominal unitaria e 175 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 32.222 MWh/ano

Documentación: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0287.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto execución do parque eólico (822 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (267 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1193 páxinas)
  • Relación de bens e dereitos afectados (20 páxinas)
  • Anuncio (9 páxinas)