En exposición pública P.E. MONTE DO PÉ

0
448

A información pública e en prazo de presentación de ALEGACIÓNS ata o 27 de Febreiro o PARQUE EÓLICO MONTE DO PÉ, situado nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, provincia de Pontevedra (IN408A 2019/25).

  • Empresa promotora: Green Capital Power, S.L.
  • Potencia que se vai instalar: 18 MW.
  • Número de aeroxeradores: 4 × 4,5 MW de potencia nominal unitaria e 210 metros de alto.
  • Produción neta anual estimada: 56.446 MWh/ano

Documentación: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0265.html

Neste enlace están os seguintes documentos:

  • Proxecto execución do parque eólico (837 páxinas)
  • Proxecto sectorial (PIA) do parque eólico (176 páxinas)
  • Estudo de impacto ambiental do parque eólico (1046 páxinas)
  • Anuncio (5 páxinas)